Wednesday, February 4, 2009"ang totoo, hindi dapat kinakahiya, ang nakakahiya, hindi dapat ginagawa"

No comments: